لولا گازور فاین

جنس: فلزی

نوع: آرام بند کلیپس دار

نوع پمپ: پمپ بزرگ

لوازم اضافه: پولک دار و دارای پیچ نصب

59.800 تومان

سبد خرید