لولا گازور دومارا

جنس: فلزی

نوع: آرام بند بدون کلیپس

نوع پمپ: پمپ بزرگ

لوازم اضافه: پولک دار به همراه پیچ نصب

26.300 تومان

سبد خرید