تخت نوزاد چوب راش و MDF با پوشش پلی اورتان

جنس: چوب راش و MDF

ابعاد تشک: 70 × 130 سانتیمتر

ابعاد نهایی تخت: 78 × 138 سانتیمتر

تشک: ندارد

21.000.000 تومان

تخت نوزاد ساخته شده از ترکیب بهترین چوب راش و ورق های MDF با پوشش پلی اورتان
ابعاد تشک: 70 × 130 سانتیمتر
ابعاد نهایی تخت: 78 × 138 سانتیمتر

توجه: تخت خواب ها بدون تشک هستند

سبد خرید